صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کارگاه های دانشکده پزشکی 

کارگاه نحوه جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه End Note