صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > افتخارات کنگره زنجان 

مقالات ارایه شده در شانزدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

کسب مقام بهترین پوسترو ارایه توسط خانم کیمیا کمالی