صفحه اصلی > آموزش ها 

با کلیک بر روی هر کدام از عناوین فایل آموزش آن را دریافت خواهید کرد

اخلاق در پژوهش :

اخلاق در پژوهش


روش تحقیق و پروپوزال نویسی:

انتخاب عنوان

  روش تحقیق

انواع مطالعات

بیان مسئله

بررسی متون

بررسی متون 2

روش گردآوری اطلاعات

روش کار

خطا در پژوهش


جستجو در بانک های اطلاعاتی:

Science Direct

Science Direct 2


ابزار جمع آوری اطلاعات:

بررسی Reliability


آمار و آنالیز داده ها:

آموزش SPSS

آنالیز داده ها

Excel


مدیریت رفرنس:

Endnote

 


نوشتن چکیده:

نوشتن خلاصه مقاله


ارائه:

ویژگی های یک سخنرانی خوب

ارائه موفق در سمینار

آماده کردن پوستر

قالب پوستر (نمونه)


  مقاله نویسی:

کرایترای نویسندگان مقاله

روش مقاله نویسی

روش مقاله نویسی 2

روش مقاله نویسی 3

روش مقاله نویسی 4

__________________________________________________

 

Intership

فایل های کارگاه دکتر ولدان

فرآيند تجاري‌سازي تحقيقات

تجاري‌سازي تحقيقات

شركت‌هاي دانش‌بنيان

سطوح آمادگي فناوري

حقوق مالكيت فكري

پارك‌ها و مراكز رشد

بازاريابي

انتقال فناوري

ارزيابي و استفاده از سطوح آمادگي فناوري

ارزیابی اقتصادی

ارزش گذاري

TRL & MRL

 

فایل های کارگاه دکتر کشتکار

workshop on SEARCH_new

ebook_Caroline_Brún_Nicola_Smith_Carl

sources of errors in medical research-1

sources of errors in medical research-2

Measures of disease frequency and effect-new

cilinical trial

Cohort Study

Cross sectional study

Cross sectional study_analysis