• برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز

 • افتخار آفرینی دانشجویان در کنگره طبری

 • پانزدهمین ایده شو هرمزگان
  برگزاری اولین " ایده شو" از طرف پارک علم و فناوری با کمک کمیته تحقیقات دانشجویی

 • جشنواره اختراعات

 • کنگره جهرم
  افتخار آفرینی دانشجویان در کنگره جهرم

 • کنگره جهرم
  افتخار آفرینی دانشجویان در کنگره جهرم

 • کسب جایزه بزرگ بنیاد البرز توسط جناب آقای سجاد انصاری فرد دانشجوی رشته دندان پزشکی
  جناب آقای سجاد انصاری فرد دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به کسب جایزه بزرگ بنیاد البرز شدند.

 • مسابقه راه حل
  مسابقه راه حل تهران پاییز 96

لینک های مفید
فعالیت های مرکز
 
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، کمیته تحقیقات دانشجویی

076-33336626

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved