صفحه اصلی > درباره کمیته 

 

سرپرست کمیته:

دکتر صغری فلاحی، دکتری پزشکی مولکولی

Fallahi.leila@gmail.com

CV

 

کارشناس کمیته:

زهره ناتوان

zohre.natavan@gmail.com

 

دبیر کمیته:

افشین پرویزپناه

afshin.p.95@gmail.com