صفحه اصلی > افتخار آفرینان کمیته تحقیقات دانشجویی 

افتخار آفرینان کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

دومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

 بهمن ماه 1396 چابهار ایران


موفقیت آقای نهاوندی "دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورودی 95 " در ارائه مقاله کنگره چابهار


 

........................................................................................................................

برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش سال96

فناوران برتر دانشگاه

     دکتر سعید شجاع (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی): بخش هیئت علمی

  سجاد انصاری فرد‌(دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی): بخش دانشجویی

   مهشید سرافراز (کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه): بخش غیرهیئت علمی

 

 پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه

   سکینه دادی پور (رشته آموزش بهداشت): مقطع PhD

    سمیرا نوروزی (رشته بهداشت): مقطع کارشناسی ارشد

    سیما ترکی زاده (رشته فناوری اطلاعات سلامت): مقطع کارشناسی


 

...............................................................................................................

برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 96

مهشید سرافراز: رشته فناوری اطلاعات سلامت

سجاد انصاری فرد: رشته دندانپزشکی

 

.............................................................................................

جایزه بزرگ بنیاد البرز: سجاد انصاری فرد

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

 

..........................................................................................................

برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 95

مهشید سرافراز: رشته فناوری اطلاعات سلامت

سجاد انصاری فرد: رشته دندانپزشکی

 

............................................................................................................

پوستر برتر شانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور- تابستان 94

کامیلا کمالی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی