صفحه اصلی > کنگره  

 

چارت سازمانی دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

ایمیل ارسال مقاله

Hums.congress@gmail.com

لطفا جهت تکمیل  اطلاعات لازم بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

 فرم ارسال مشخصات 

چکیده فارسی

چکیده فارسی بدون نام 

english abstract

english abstract without authors

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات 

کلیه خلاصه مقالات ارسال شده به کنگره ، در 

پایگاه علمی CIVILICA نمایه سازی خواهد شد .

روابط عمومی کنگره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

 

 

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

قالب های ارائه خلاصه مقاله :

 

v     هر ایمیل ارسالی برای شرکت در کنگره پژوهشی ، الزاما دارای ۳ فایل پیوست میباشد

 

v     فرم ارسال مشخصات تکمیل شده

 

v     فایل خلاصه مقاله دارای اطلاعات ارائه دهنده و وابستگی سازمانی مرتبط با  آن

 

v     فایل خلاصه مقاله  بدون اطلاعات ارائه دهنده  و  وابستگی سازمانی  مرتبط با آن

 

 

ادرس کانال تلگرام:

 

 http://t.me/hums_congress

 

لینک صفحه اینستاگرام کنگره:

 http://Instagram.com/hums_congress